DE: Deontologische code

De code beschrijft de plichten van psychologen naar hun cliënten toe. Dit gebeurt aan de hand van vijf pijlers: beroepsgeheim, eerbieding van de waardigheid en de rechten van de persoon, aansprakelijkheid, deskundigheid en integriteit. De artikels onder elk principe verhelderen hoe elk principe in de beroepspraktijk vorm kan gegeven worden.

Deze code werd op 16 mei 2014 in het Staatsblad gepubliceerd als "Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog." Ze is sinds 26 mei 2014 verplicht voor alle psychologen, ongeacht hun statuut, sector of arbeidsreglement. Of iemand de titel van psycholoog mag dragen, en dus gebonden is aan deze code, kunt u nagaan met behulp van onze zoekfunctie Is mijn psycholoog erkend.