Ben ik, als psycholoog, verplicht om een verzekering af te sluiten?

Categorie: 
Deontologische code
Verantwoordelijkheid

Onderstaande informatie is gebaseerd op de geldende wetgeving, de rechtsleer en de deontologische code. Het feit dat we deze informatie publiceren is geen standpuntinname, maar vloeit voort uit de wens van de Psychologencommissie om psychologen te informeren over de voor hen relevante regelgeving. De gegeven informatie is bovendien niet te beschouwen als een bindend advies of een advies op maat. De toepassing ervan valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de psycholoog zelf die zijn afweging maakt in functie van de specifieke situatie. 

Artikel 27 van de deontologische code stelt: “De psycholoog is gedekt door een verzekering die geschikt is voor de vergoeding van alle schade die hij, rekening houdend met de sector waarin hij actief is, kan veroorzaken.”

Als werknemer bent u normaalgezien verzekerd via uw werkgever. Zelfstandige psychologen dragen, daarentegen, individuele verantwoordelijkheid voor hun handelen en moeten zelf een verzekering afsluiten.

De precieze aard van deze verzekering hangt af van de context waarbinnen u actief bent en van doelstellingen die u hiermee wenst te bereiken. Voor meer gedetailleerde informatie gaat u best te rade bij de erkende beroepsfederaties (BFP, APPPsy en UPPsy) of bij uw verzekeringsmakelaar.