Wanpraktijken door psychologen eindelijk aangepakt

20-05-2014

Vanaf 26 mei zijn psychologen wettelijk gebonden aan een deontologische code met gedragsregels. Bij niet-naleving kan een tuchtraad hen sancties opleggen. Hierdoor krijgen hun cliënten eindelijk de garantie op een ethisch correcte begeleiding, alsook de mogelijkheid om klacht in te dienen in geval van ontsporingen. Voor zowel psychologen als cliënten betekent dit een stap vooruit.

Broodnodig

De mogelijkheid om psychologen terecht te wijzen was broodnodig. Veel van hun cliënten bevinden zich immers in een kwetsbare positie. Psychologen begeleiden dikwijls mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, geven advies in rechtszaken rond hoederecht en spelen een cruciale rol in discriminatiepreventie bij sollicitaties. Helaas worden maar al te vaak fouten gemaakt tegen belangrijke deontologische principes. Deze gaan van onvoldoende bijscholing, over onjuiste rapportage, tot grensoverschrijdend gedrag. Ontevreden cliënten konden tot voor kort enkel aankloppen bij de Belgische Federatie van Psychologen (BFP). “De federatie behandelde het afgelopen jaar zo’n 40 klachten. Deze gingen echter vaak over niet-leden, waardoor we niet konden ingrijpen. En iemand schorsen als psycholoog viel hoe dan ook buiten onze mogelijkheden,” reageert Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de BFP.

Kwaliteitslabel

“Zoals in elke discipline zijn er ook onder psychologen enkele rotte appels die zowel hun cliënten als het imago van het beroep schade toebrengen. Nu kunnen zij eindelijk terechtgewezen worden. Bovendien zal deze code de gehele beroepsgroep nog meer stimuleren tot een correcte praktijk,” stelt Edward Van Rossen, directeur van de Psychologencommissie, een overheidsinstantie die intussen al 20 jaar toeziet op wie zich psycholoog mag noemen en wie niet. De wetswijziging verhindert ook dat psychologen die in het buitenland een veroordeling kregen, hun activiteiten zomaar naar ons land kunnen verplaatsen. “Zo wordt de titel van psycholoog een echt kwaliteitslabel dat vertrouwen inboezemt,” voegt Van Rossen toe.

Tuchtraad

Een tuchtraad binnen de Psychologencommissie, bestaande uit magistraten en psychologen, zal zich over de klachten buigen. De cliënten van de 8.000 psychologen in ons land kunnen er evenwel nog niet meteen terecht. “Het is nog even wachten op de uitvoeringsbesluiten vooraleer we de tuchtraad kunnen samenstellen,” legt Van Rossen uit: “maar de code is wel al van kracht vanaf 26 mei. Overtredingen van na die datum kunnen dus effectief bestraft worden.” Lowet is opgetogen dat de Belgische Federatie van Psychologen de fakkel kan overdragen aan deze tuchtraad: “Onze federatie kan zich nu weer ten volle richten op het bijstaan en adviseren van de psychologen zodat zij hun werk zo goed en correct mogelijk uitvoeren.”

Toch nog opletten geblazen

Er is echter nog werk aan de winkel. De titel van psycholoog wordt geregeld gebruikt door personen die niet erkend zijn door de Psychologencommissie, en dus niet gebonden zijn aan de deontologische regels voor psychologen. Cliënten én werkgevers doen er dan ook goed aan te controleren of hun psycholoog wel degelijk geregistreerd is. Dit kan online via www.compsy.be

Lees meer over de deontologische code voor psychologen.

Lees meer over de Tuchtraad.

 
Partager ce post