Informatie in het licht van de hernieuwingen voor 2018

Ik wil hernieuwen

Hieronder vindt u en antwoord op de volgende vragen:

Tips voor een vlotte hernieuwing via onze website: hoe technische problemen vermijden of oplossen?

Hernieuwing van uw inschrijving voor 2018: een evidentie

De Psychologencommissie: realisaties en doelstellingen

De toekomst van de Commissie en het beroep

De nieuwe erkenning van klinisch psycholoog: hoe verhoudt deze zich tot de inschrijving op de lijst van de Psychologencommissie?

 

Tips voor een vlotte hernieuwing via onze website

Hernieuwt u rechtstreeks via onze website? Dan kunt u via de volgende tips technische problemen voorkomen. Alvast bedankt om deze kort te overlopen vooraleer u het online hernieuwingsproces aanvangt.
 • Een strikt persoonlijke hernieuwingslink per psycholoog: stuur de hernieuwingslink niet door naar collega’s of gebruik niet deze van iemand anders. Zo niet, riskeert u uw inschrijving of die van een ander persoon te overschrijven.
 • Knoppen "Vorige stap" en "Volgende stap": Gelieve NIET de pijltjes van uw browser te gebruiken om terug te keren of vooruit te gaan in het online proces. Gebruik hiervoor enkel de knoppen "Vorige stap" en "Volgende stap" onderaan rechts. 
 • Taalvoorkeur: De hernieuwingslinks zijn gepersonaliseerd qua taal. Leidt de link u toch naar een webpagina in de verkeerde taal? Dan kan u bovenaan links in het formulier zelf uw taalvoorkeur instellen.
 • Registratie van uw gegevens: kunt u niet naar de volgende pagina doorklikken? Gelieve dan na te gaan of u alle gegevens (correct) heeft ingevuld.
 • Even geduld tot de pagina is geladen: op drukke momenten kan het even duren vooraleer de laatste stap in het betaalproces wordt geladen. Gelieve even geduld uit te oefenen en niet onmiddellijk weg te klikken.
 • Betaalopties: op het einde van het hernieuwingsproces kunt u kiezen tussen een online betaling of een overschrijving. Kiest u voor overschrijving? Enkel door te klikken op de knop “Volgende stap” krijgt u de overschrijvingsinstructies per e-mail toegestuurd.
 • Overschrijvingen altijd met gestructureerde mededeling: de gestructureerde mededeling wordt u per e-mail toegestuurd na het doorlopen van het proces (zie voorgaande tip). Bij overschrijvingen zonder gestructureerde mededeling duurt het langer om de hernieuwing in orde te brengen.
 • Geen e-mail? Kijk even in de spam-folder: Heeft u geen e-mail ontvangen, kijk dan even in de spam-folder vooraleer u ons contacteert.
 • Papieren certificaat en kaart: uw papieren certificaat en kaart u met de post worden toegestuurd vanaf januari. In afwachting kunt u gebruik maken van het elektronisch certificaat dat u per e-mail ontvangt. Dit vindt u ook in uw online profiel terug.
 • Beheer uw online profiel: gelieve na het hernieuwen uw profiel te vervolledigen. Dit kunt u doen na inloggen op onze website (Knop “Login” bovenaan rechts”). U vindt er ook een exemplaar van uw betaalbewijs en van uw elektronisch certificaat.
 • Ondervindt u technische moeilijkheden? Stuur dan een e-mail naar info@compsy.be met
  • een precieze beschrijving van het probleem,
  • indien mogelijk een “print screen”,
  • bij betaalproblemen de datum, het rekeningnummer, de eigenaar van de rekening of een uittreksel.

terug

 

Hernieuwing van uw inschrijving voor 2018: een evidentie

Uw voordelen als psycholoog ingeschreven op de lijst van de Psychologencommissie

 • U mag de door de wet beschermde beroepstitel van psycholoog gebruiken;
 • Als psycholoog ingeschreven op de lijst van de Psychologencommissie bent u gebonden aan de deontologische code en bezegelt u bijgevolg uw ethisch engagement;
 • Uw inschrijving maakt u zichtbaar vakbekwaam ten opzichte van cliënten, patiënten en andere beroepsbeoefenaars;
 • Dankzij uw inschrijving draagt u bij aan de professionalisering van de gehele discipline;
 • De Psychologencommissie stelt inhoudelijke dossiers op over deontologische kwesties en de wetgeving die ermee samenhangt;
 • De Psychologencommissie ondersteunt u wanneer de inbeslagname van één van uw dossiers dreigt;
 • U krijgt btw-vrijstelling voor de meeste klinische en psychopedagogische diensten;
 • De inschrijving is steeds vaker een criterium voor terugbetaling door het ziekenfonds in het kader van de aanvullende verzekering;
 • De huidige inschrijving zal een essentiële meerwaarde zijn voor het verkrijgen van de toekomstige erkenning van klinisch psycholoog als ze zich willen baseren op de overgangsmaatregelen en met name de activiteiten voorafgaand aan hun erkenningsaanvraag als klinisch psycholoog.

De erkenning: garantie voor kwaliteit en zekerheid

In een maatschappij waarin een derde van alle Belgen vroeg of laat geconfronteerd wordt met een psychologisch probleem, speelt het beroep van psycholoog een onmiskenbare maatschappelijke rol. Dit brengt ook een zekere verantwoordelijkheid met zich mee. Via uw erkenning en door de ermee verbonden deontologische code na te leven, draagt u bij aan de verbetering van uw professionele identiteit en biedt u zekerheid aan uw cliënten of patiënten en eventuele werkgever.

Aantal ingeschreven psychologen stijgt verder tot 13.000

Sinds de oprichting van de Psychologencommissie is het aantal ingeschreven psychologen alleen maar toegenomen. Eind 2017 naderden we de kaap van 13.000 ingeschreven psychologen. Daardoor bekleden de psychologen de 5de plaats in de ranking van vrije beroepen, na de artsen, apothekers, advocaten en architecten.
De inschrijving brengt de psychologen samen, ongeacht hun oriëntatie of sector. Dit gegeven stond centraal in het colloquium dat in 2016 georganiseerd werd en waaraan maar liefst 1.000 psychologen deelnamen. In 2018 wordt opnieuw een colloquium georganiseerd en ook nu weer zal het samenbrengen van psychologen een belangrijk element zijn. In de komende maanden ontvangt u hierover meer informatie.

terug

 

De Psychologencommissie: realisaties en doelstellingen

De voorbije jaren is de werkomgeving van de psychologen continu geëvolueerd. In dat opzicht is de rol van de  Psychologencommissie, namelijk de patiënten/cliënten beschermen door het waken over de naleving van de deontologische code voor psychologen, steeds belangrijker geworden. Momenteel leggen 10 medewerkers zich toe op deze missie. De Psychologencommissie neemt vandaag een reeks concrete acties:

 • De behandeling, maar vooral de preventie van deontologische klachten: dankzij de informatie rond deontologie die de Commissie ter beschikking stelt (zie deontologische dossiers), maar ook dankzij de actuele uitwerking van de jurisprudentie (meer informatie vindt u in de brochure die u bij uw hernieuwing ontvangt);
 • De psychologen informeren over deontologische thema’s (dossiers over het beroepsgeheim, de begeleiding van minderjaren...); 
 • Opvolging van het beroep van psycholoog (bevragingen en onderzoeksprojecten om de noden van de beroepsgroep in kaart te brengen);
 • Psychologen samenbrengen om hun beroep verder uit te bouwen (organisatie van een colloquium, onderzoeksprojecten);
 • ...

In 2017 hebben we ook ingezet op de verhoging van onze transparantie, onder meer via:

terug

De toekomst van de Commissie en het beroep

De deontologische code

Volgend op een adviesvraag van onze voogdijminister, de Minister van Middenstand, heeft de Psychologencommissie met de hulp van juristen een advies geformuleerd over de wijziging van hoofdstuk III van de deontologische code, dat betrekking heeft op het beroepsgeheim. De minister heeft dit advies eind september ontvangen en we verwachten de aanpassing van de code in de komende maanden.

De deontologie en het tuchtrecht

Nadat vorig jaar een brochure over de deontologische code werd verspreid, stelt de deontologische dienst momenteel informatieve teksten op over de deontologie voor psychologen en de ermee verbonden regelgeving. In 2017 peilde de Commissie trouwens met een bevraging naar de meest voorkomende vragen die bij jullie leven. De deontologische dienst heeft op basis daarvan een lijst opgesteld van teksten die we in de komende maanden zullen ontwikkelen. Wilt u weten hoe deze dossiers tot stand komen? Neem dan zeker een kijkje op de volgende pagina: www.compsy.be/hoe-een-dossier-ontwikkelen 

De brochure “Tuchtrecht van psychologen – Jurisprudentie” zal de uitspraken van de Tuchtraad beschrijven. Deze  jurisprudentie zal ook beschikbaar zijn op de website voorbehouden voor erkende psychologen. Meer info volgt in de komende weken. 

Betere representativiteit van psychologen: een stap in de richting van een Orde

Onze voogdijminister, minister van Middenstand Denis Ducarme, wil rechtstreekse verkiezingen lanceren met het oog op een
betere representativiteit en een grotere democratie. Dat is echter pas mogelijk na een aanpassing van de wet. We houden u op de hoogte van de evolutie van dit dossier. 
Deze verandering wordt een stap in de richting van de evolutie van onze Commissie naar een Orde. We hopen dat dit het mogelijk zal maken om het beheer van de toekomstige erkenning als klinisch psycholoog gelijk te laten lopen met de huidige inschrijving op de lijst van de Psychologencommissie, en dat op die manier de versplintering van ons beroep wordt vermeden. De komende maanden en jaren zijn dus bepalend voor de evolutie van ons beroep.

Wil je meer weten over onze verwezenlijkingen en toekomstplannen neem dan een kijkje in ons jaarverslag van 2016!

terug

Wat met de erkenning van klinisch psycholoog?

De wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot erkenning als klinisch psycholoog is van kracht sinds 1 september 2016. Het is echter nog niet mogelijk om een erkenning als klinisch psycholoog aan te vragen.

Vooraleer dit mogelijk is zijn de volgende stappen nodig:

 • Adviezen over de concrete uitvoering van de wet, door de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen,
 • Opstelling van de uitvoeringsbesluiten die de wet in de praktijk brengen,
 • Oprichting van een nieuwe erkenningscommissie op gemeenschapsniveau.

Deze nieuwe wet staat in principe los van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog. Deze titelbescherming die een inschrijving op de lijst van de Psychologencommissie oplegt, geldt voor alle psychologen, ongeacht hun sector, dus ook voor klinisch psychologen. Het is deze inschrijving die de link legt met de deontologische code voor psychologen. De inschrijving bij de Psychologencommissie zal dan ook een noodzakelijke voorwaarde zijn en blijven binnen de toekomstige erkenningsprocedure voor klinisch psychologen.

Algemene info over de de nieuwe wetgeving

terug