Belangrijke informatie voor het opstarten van uw online aanvraag

Neem onderstaande informatie aandachtig door vooraleer u uw online aanvraag opstart via de knop onderaan.

Inschrijvingsaanvraag voor het kalenderjaar 2018

Een inschrijving loopt per kalenderjaar: van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Hiervan kan niet afgeweken worden.

Dit betekent dat u uw inschrijving per kalenderjaar moet hernieuwen. U ontvangt hiervoor telkens een hernieuwingsuitnodiging op het einde van het jaar. Opgelet: hernieuwt u niet tijdig bij het begin van een kalenderjaar? Dan wordt de inschrijvingsbijdrage verhoogd met 15 euro. 

Welke documenten opladen?

U HEEFT EEN BELGISCH DIPLOMA VAN MASTER OF LICENTIAAT IN DE PSYCHOLOGIE

Zorg ervoor dat de volgende documenten klaarliggen:

  • Een duidelijke recto-verso scan (of foto) van uw identiteitskaart,
  • Een duidelijke scan (of foto) van uw diploma of universitair attest.

Opgelet: een universitair attest ter vervanging van het diploma wordt enkel aanvaard indien u afstudeerde tijdens het afgelopen jaar.

U HEEFT GEEN BELGISCH DIPLOMA

Zorg ervoor dat u een duidelijke scan (of foto) heeft van de volgende documenten:

  • Bewijsstukken: ga na welke bewijzen u nodig heeft in de rubriek Inschrijvingscriteria.
  • Beëdigde vertaling: enkel indien de bewijsstukken niet in het Frans, Nederlands, Duits of Engels zijn opgesteld.
  • Identiteitskaart: een recto-verso scan (of foto).

Welke bestandstypes zijn toegelaten?

U kunt de volgende bestandstypes opladen: pdf, jpg, jpeg, png, gif, doc and docx.

Online proces niet onderbreken

Onderbreek uw online aanvraag niet. Doet u dit toch? Dan dient u alles opnieuw in te geven.

Tips om dit te voorkomen:

  • Zorg ervoor dat u alle nodige documenten bij de hand heeft.
  • Gebruik de knoppen onderaan de pagina om terug te keren of verder te gaan.
  • Keer bij een mislukte online betaling terug naar onze online toepassing via de knoppen “Annuleren” en “OK” onderaan de pagina.

Behandeling enkel na betaling

Enkel na de betaling van 65 euro administratiekosten starten wij de behandeling van uw dossier. U kunt direct online betalen of via overschrijving.

Duur behandeling

De behandeling van een online aanvraag duurt momenteel :

  • tot 8 weken voor aanvragen met een Belgische diploma,
  • tot 15 weken voor aanvragen met een buitenlands diploma.

Klik op de knop hieronder om door te gaan naar de online toepassing

 

Ik ben klaar om mijn online aanvraag op te starten