Karlien VAN DE BROEK

Compsy

Karlien VAN DE BROEK

Inschrijvingsnummer: 902113253

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2021 - 31/12/2021

30/08/2020 - 31/12/2020

01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2018 - 31/12/2018

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015

01/01/2014 - 31/12/2014