Yenthe CEUSTERS

Compsy

Yenthe CEUSTERS

Inschrijvingsnummer: 942121769

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

10/01/2022 - 31/12/2022

13/01/2021 - 31/12/2021

01/01/2020 - 31/12/2020

01/01/2019 - 31/12/2019