Junia BÉJOT-GIRARD

  • rue Veydt 64, Bruxelles, 1050, België
Compsy

Junia BÉJOT-GIRARD

Inschrijvingsnummer: 852222267

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

05/01/2021 - 31/12/2021

01/01/2020 - 31/12/2020

11/01/2019 - 31/12/2019