An-Sofie An-Sofie DE PAUW

Compsy

An-Sofie DE PAUW

Inschrijvingsnummer: 912122805

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2023 - 31/12/2023

01/01/2022 - 31/12/2022

12/01/2021 - 31/12/2021

21/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2018 - 31/12/2018

01/01/2017 - 31/12/2017