Malika AMEZIANE

  • Vilvoorde, 1800, België
Compsy

Malika AMEZIANE

Inschrijvingsnummer: 842125333

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

05/07/2021 - 31/12/2021

01/01/2020 - 31/12/2020