Compsy

Anh Ly MAI

Inschrijvingsnummer: 721127432

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

04/01/2023 - 31/12/2023

03/01/2022 - 31/12/2022

03/01/2021 - 31/12/2021

15/09/2020 - 31/12/2020