Nathalie DOR

  • AUVELAIS, 5060, België
Compsy

Nathalie DOR

Inschrijvingsnummer: 742229746

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2022 - 31/12/2022

21/01/2021 - 31/12/2021