Sofie Schietecatte SCHIETECATTE

  • Ledeberg, 9000, België
Compsy

Sofie SCHIETECATTE

Inschrijvingsnummer: 932130068

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

16/02/2021 - 31/12/2021