Filip Teerlinck TEERLINCK

  • Gent, 9000, België
Compsy

Filip TEERLINCK

Inschrijvingsnummer: 761136061

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

28/04/2023 - 31/12/2023

30/10/2022 - 31/12/2022