Het visum in de praktijk

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 8/07/2020.

Terug naar pagina Visum - erkenning - inschrijving

Waarom heeft u het visum klinisch psycholoog niet of niet automatisch gekregen?

Voor sommige psychologen op de lijst van de Psychologencommissie werd het visum automatisch bezorgd, dankzij een overdracht van informatie tussen de Commissie en de FOD Volksgezondheid.

U heeft uw visum niet automatisch ontvangen. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn:

  • U voldoet niet automatisch aan de criteria van de FOD Volksgezondheid om het visum te verkrijgen. Voor meer informatie over deze criteria nodigen wij u uit om rechtstreeks contact met hen op te nemen;
  • Uw dossier binnen de Psychologencommissie is niet volledig gedigitaliseerd. De Commissie kan dus misschien enkel fysiek en niet elektronisch over informatie beschikken. Bijvoorbeeld: de Commissie beschikt over een fysieke kopie van uw diploma, maar de elektronische versie is niet beschikbaar of de titel is niet volledig. Het was daarom niet mogelijk om deze informatie door te geven aan de FOD Volksgezondheid;
  • U bent niet ingeschreven bij de Psychologencommissie en u mag de titel van psycholoog niet dragen. In dit geval nodigen wij u uit om eerst uw inschrijving bij de Psychologencommissie af te ronden voordat u een visum aanvraagt.
  • U heeft een diploma psychologie van een buitenlandse universiteit:
  • U heeft uw diploma behaald binnen de EU of Zwitserland: Ten gevolge van richtlijn 2005/36/EG dient u eerst uw erkenning aan te vragen bij de gemeenschappen (Agentschap Zorg en Gezondheid of Fédération Wallonie-Bruxelles), alvorens u uw visum kunt aanvragen bij de FOD Volksgezondheid.
  • U heeft uw diploma behaald buiten de EU of Zwitserland: De FOD Volksgezondheid vraagt u om uw aanvraag aan te vullen met een gelijkwaardigheidscertificaat van een erkende instelling (NARIC-Vlaanderen of CFWB). Dit certificaat kan niet worden afgegeven door de Psychologencommissie. Wij nodigen u uit om rechtstreeks contact op te nemen met één van deze organisaties.

Voor meer informatie over het verkrijgen van uw visum, klik hier.

Wat was de rol van de Psychologencommissie?

De Psychologencommissie heeft enkel de beschikbare informatie met betrekking tot de psychologen op haar lijst doorgegeven. Zij heeft geen selectiecriteria vastgesteld voor de al dan niet toekenning van het visum voor klinisch psychologen.

De Psychologencommissie heeft ook informatie over psychologen die nog niet gedigitaliseerd zijn (bijvoorbeeld: de Commissie heeft een fysieke kopie van uw diploma, maar de elektronische versie is niet beschikbaar of de titel is niet volledig). Helaas konden deze niet worden doorgegeven voor automatische visumafgifte. Om dit probleem op te lossen, heeft de Commissie bij de betrokken kabinetten een financieringsaanvraag ingediend. Hierop ontvingen wij echter geen antwoord.

Hoe kunt u uw visum ontvangen?

Uw visumaanvraag moet worden ingediend bij de FOD Volksgezondheid. Wij nodigen u uit om de verklarende tutorial te volgen om alle antwoorden op uw vragen te krijgen. Om de tutorial te lezen, klik hier.

Heeft u nog andere vragen over het visum en hoe u het kunt verkrijgen?

Voor vragen over het visum, de selectiecriteria en het verkrijgen van het visum, nodigen wij u uit om rechtstreeks contact op te nemen met de FOD Volksgezondheid op dit adres: visa-ggzb-pssm@health.fgov.be

Terug naar pagina Visum - erkenning - inschrijving


 
Deel deze pagina