Over ons

De Psychologencommissie is een onafhankelijke, publieke instantie op federaal niveau. Zij is bevoegd voor de titel en de deontologie van alle psychologen in België, ongeacht hun nationaliteit, beroepscontext of statuut. Onze werking wordt bepaald door wetten en koninklijke of ministeriële besluiten. Onze instantie valt onder het toezicht van onze voogdijminister, de minister van Middenstand.

Wil men in België de bij wet beschermde titel van psycholoog gebruiken, dan moet men zich bij ons registreren als erkend psycholoog. Via zijn registratie engageert de erkende psycholoog zich tot het naleven van de juridisch verankerde deontologische code voor psychologen.

Aantal erkende psychologen

Eind 2017 telde België quasi 13.000 erkende psychologen. Dankzij deze massale registratie kunnen we steeds sterker inzetten op onze missie: de bescherming van cliënten/patiënten en de verdere ontwikkeling en waardering van het beroep. Lees ons jaarverslag voor 2016