Terugbetaling mutualiteiten aanvullende verzekering bij consultaties bij een geregistreerde psycholoog

Laatste update 06/01/2014


 

01/01/2014

Tussenkomst psychologische ondersteuning en dieetbegeleiding
Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Alle leden, ongeacht de leeftijd, kunnen genieten van een tegemoetkoming voor psychotherapie.
Psychotherapie moet worden gegeven door een master in de orthopedadogie, psychologie of een psycholoog.

De tussenkomst bedraagt 10 euro per sessie, met een maximum van 50 euro per kalenderjaar en per persoon.


Clîënten van het VNZ kunnen hiervan genieten door het VNZ de factuur van de consultatie of het formulier ‘Psychologie’ ingevuld te bezorgen.


12/01/2012

Interventie psychologische hulp
Partenamut

Forfaitaire terugbetaling van 5 sessies x 10 €/kalenderjaar. Het bedrag ten laste van de patiënt  mag niet overschreden worden. Voordeel van toepassing op sessies gehouden bij een psycholoog die geregistreerd is bij de psychologencommissie. Sessies moeten in België plaats hebben gehad.

Voor wie ?

 • Alle Partenamut-leden

link op: http://www.partenamut.be/web/guest/assurance-complementaire/consultations-psychologue


01/01/2011

Tussenkomst psychologische ondersteuning Mutualité chrétienne Provincie Namen

In het kader van de nieuwe Package  « bien être/prendre soin de soi » is er een tussenkomst van de mutualité chrétienne van de Provincie Namen  voor:

•          10€/sessie voor psychologie, diethetiek, ostheopathie, chiropraxie of acupunctuur.
•          50€ maximum per jaar per persoon  (maximum 5 sessies)
•          Zonder leeftijdsgrens
•          Voorwaarde voor psychologische hulp: beroep doen op een psycholoog die erkende werd door de psychologencommissie. 

link: http://www.mc.be/fr/134/avantages_et_services/prevention_et_soins/Dietetique/index.jsp

 

 

 01/01/2010

Interventie psychotherapie
Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant

Tussenkomst van 10 euro/sessie (max. 6 sessies per kalenderjaar) voor pyschotherapie bij een licentiaat psychologie die geregistreerd is bij de Psychologencommissie.

link op: https://www.fsmb.be/306nc/306nc0118000000.htm


 

 01/01/2010

Tussenkomst psychologische ondersteuning
Landsbond van Liberale Mutualiteiten

 1. Psychologische begeleiding voor jongeren

 Er wordt een tussenkomst verleend in de kostprijs van psychotherapie voor jongeren tot en met 21 jaar. De tussenkomst bedraagt:

 • max. 20,00 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut, met een maximum van 6 sessies per kalenderjaar.
 • 60% van de kostprijs van een cursus mindfulness met een maximum van 120,00 euro per kalenderjaar.

 De tussenkomst kan nooit meer bedragen dan het effectief betaalde bedrag. Beide vormen van therapie (psychologische begeleiding en cursus mindfulness) mogen gecombineerd worden, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 120,00 euro per kalenderjaar.

 De tussenkomst wordt enkel verleend voor de behandeling of begeleiding van psychische stoornissen en aandoeningen of voor een cursus mindfulness door :

 • een gediplomeerde psycholoog, geregistreerd door de Psychologencommissie of
 • een psychotherapeut die voorkomt op een door de Landsbond van Liberale Mutualiteiten erkende ziekenfondslijst

 De tegemoetkoming wordt verleend mits afgifte van een schriftelijk bewijs van doorverwijzing van een arts, een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg of een Centrum voor Leerlingenbegeleiding naar een psycholoog of psychotherapeut en op voorlegging van een betalingsbewijs van de verstrekker.

 2. Psychotherapie voor kankerpatiënten.

 Er wordt een tussenkomst verleend in de kostprijs van psychotherapie voor kankerpatiënten gedurende de behandeling en tot maximaal twee jaar na de laatste behandeling van de kanker, alsook in de kostprijs van psychotherapie voor de partner en de familieleden tot de 2e graad van de kankerpatiënt.

Er wordt een tussenkomst verleend van:

 • maximum 15,00 euro per sessie, met een maximum van 8 sessies per kalenderjaar
 • 60% van de kostprijs van een cursus mindfulness met een maximum van 120,00 euro per kalenderjaar.

Beide vormen van therapie (psychologische begeleiding en cursus mindfulness) mogen gecombineerd worden, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 120,00 euro per kalenderjaar.

De tussenkomst kan nooit meer bedragen dan het effectief betaalde bedrag.

De tegemoetkoming wordt verleend op voorlegging van een betalingsbewijs van een psycholoog, geregistreerd door de Psychologencommissie of een psychotherapeut die voorkomt op een door de Landsbond van Liberale Mutualiteiten erkende ziekenfondslijst.

Voor meer info: catherine.deconinck@mut400.be

 


01/01/2009

 
Tussenkomst psychologische ondersteuning
Tussenkomst De Voorzorg , Socialistische Mutualiteit Antwerpen
 
 
Kinderpsychologie: kinderen van 5 tot 17 jaar ontvangen een tussenkomst bij consultatie bij een geregistreerde psycholoog een tussenkomst van :
 
Leden met recht op een voorkeurstarief of het omnio-statuut ontvangen:
 • 30 euro per individuele sessie met een maximum van 6 sessies per jaar.  Er blijft minstens 12 euro ten laste van de patiënt.
 • 10 euro voor groepssessies met een maximum van 12 sessies per jaar.  Er blijft minstens 6 euro ten laste van de patiënt.
 • Maximum tegemoetkoming per jaar is 180 euro.
 
Leden zonder recht op voorkeurstarief of het omnio-statuut ontvangen:
 • 15 euro per individuele sessie met een maximum van 6 sessies per jaar.
 • 5 euro voor groepssessies met een maximum van 12 sessies per jaar.
 • maximum tegemoetkoming per jaar is 90 euro.
 
Voor deze tussenkomst dient de patiënt een behandelingsattest voor te leggen. Dit attest is te downloaden op: http://www.socmut.be/SocMut/304/Aanbod/Voordelen-diensten/LichaamGeest/Psychologische-begeleiding.htm of aan te vragen op het tel.: 015 28 04 10

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1/01/2007

Tussenkomst psychologische ondersteuning
Socialistische Mutualiteit, Waalse regio : Dinant-Philippeville / Charleroi

Tegemoetkoming van 5 euro per sessie (10 euro in Charleroi) met een maximum van 20 sessies (10 sessies in Charleroi) per jaar.
De Psycholoog moet ingeschreven zijn bij de Psychologencommissie.
De sessies worden vergoed bij vertoning van een attest of ontvangstbewijs van de psycholoog.