De terugbetaling van ambulante psychologische hulpverlening

 

Hieronder beschrijven we beknopt hoe de terugbetaling van ambulante psychologische hulpverlening momenteel geregeld is en gaan we in op enkele veelgestelde vragen:

 

Hoe wordt de terugbetaling van psychologische hulp momenteel geregeld?

De ambulante raadpleging van een psycholoog of psychotherapeut behoort niet tot het verplichte basispakket dat alle mutualiteiten moeten aanbieden. Sommige ziekenfondsen betalen wel een deel terug vanuit de aanvullende ziekteverzekering die zij hun leden aanbieden.

Omwille van deze regeling kunnen ziekenfondsen dus zelf beslissen of ze psychologische hulp terugbetalen en welke voorwaarden zij daaraan verbinden. De verscheidenheid in terugbetalingsmodaliteiten overheen de verschillende ziekenfondsen is dan ook groot. Variaties bestaan op de volgende vlakken:

  • De doelgroep voor wie terugbetaling bedoeld is,
  • Het type psychologische begeleiding of psychotherapie,
  • Het terugbetaalde bedrag per sessie,
  • Het aantal sessies,
  • De criteria waaraan een psycholoog of psychotherapeut moet beantwoorden. Zo hanteren steeds meer ziekenfondsen de voorwaarde dat de persoon in kwestie ingeschreven moet zijn bij de Psychologencommissie om aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling. Andere stellen dan weer voorop dat de zorgverstrekker een bijkomende opleiding psychotherapie moet hebben gevolgd.

Het Vlaams Patiëntenplatform analyseert jaarlijks de verschillen overheen de Vlaamse ziekenfondsen voor ambulante consultaties bij een psycholoog of een psychotherapeut. U kunt deze overzichtstabel raadplegen op de volgende pagina van hun website: http://vlaamspatientenplatform.be/themas/geestelijke-gezondheid.

↑ Terug

 

Hoe weet mijn cliënt of hij recht heeft op terugbetaling?

Of uw cliënt recht heeft op terugbetaling hangt af van zijn ziekenfonds en de mate waarin hij voldoet aan de voorwaarden die dit ziekenfonds aan een terugbetaling verbindt.

Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een analyse van de verschillen overheen de Vlaamse ziekenfondsen voor ambulante consultaties bij een psycholoog of een psychotherapeut. U kunt deze overzichtstabel raadplegen op de volgende pagina van hun website: http://vlaamspatientenplatform.be/themas/geestelijke-gezondheid.

Wanneer uw patiënt vragen heeft over de mogelijkheid tot terugbetaling, kunt u hem altijd naar dit overzicht doorverwijzen. Indien hij meer informatie wenst, richt hij zich best tot de ziekenfondsen zelf.

↑ Terug

 

Ben ik verplicht om officiële ontvangstbewijzen te gebruiken opdat mijn cliënten terugbetaling krijgen?

Als vrije beroeper bent u sowieso verplicht om de officiële ontvangstbewijzen te gebruiken die worden afgeleverd door erkende drukkers. Een ontvangstbewijsboekje uit gewone papierhandel volstaat niet. Deze verplichting staat echter los van het recht op terugbetaling.

Sommige ziekteverzekeringen, zoals die van de Europese Commissie, vragen wel een kopie van dit bewijs vooraleer ze overgaan tot terugbetaling. Dit is hun recht gezien zij zelf hun terugbetalingsvoorwaarden mogen bepalen.

Indien u dus niet gebruik maakt van de officiële ontvangstboekjes kan uw patiënt mogelijk geen aanspraak maken op de terugbetaling waar hij normaliter recht op heeft.

>> Klik hier voor meer informatie over de officiële ontvangstbewijsboekjes

↑ Terug

 

Op welke manier krijgt mijn cliënt de terugbetaling waar hij recht op heeft? Moet ik daar iets voor doen?

Op deze vraag kan de Psychologencommissie geen antwoord geven. U neemt best contact op met het ziekenfonds in kwestie indien u vragen hebt over hun terugbetalingsprocedure.

↑ Terug

 

Wanneer komt de volledige terugbetaling van psychologen er (vanuit de verplichte ziekteverzekering)?

Sinds 1 september 2016 is de ‘ Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen’ (BS 20-05-2014) van kracht. Deze erkent de klinische psychologie als gezondheidszorgberoep. Deze wet gaat echter niet in op de verplichte terugbetaling van psychologische consulten, maar heeft wel een impuls gegeven aan de onderhandelingen hierover.

Zo heeft onze regering op 26 juli 2017 een begrotingsakkoord bereikt over de verplichte terugbetaling van psychologische consulten door het RIZIV, zoals al het geval is voor bijv. kinesisten of huisartsen. Dit akkoord is wel nog algemeen en gaat nog niet in op de concrete voorwaarden. Het is dus nog niet duidelijk:

  • Wanneer we de terugbetaling mogen verwachten.
  • Hoe de terugbetaling concreet wordt georganiseerd en welke voorwaarden eraan vasthangen.

>> Lees hier meer over dit akkoord.

↑ Terug

 
Deel dit bericht