Terugbetaling

 

Terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg (26/07/2017)

Onze regering heeft een akkoord bereikt betreffende de terugbetaling van consultaties bij een psycholoog.

Op 26 juli 2017 heeft onze regering een begrotingsakkoord bereikt met een groot pakket aan socio-economische maatregelen. Eén van deze maatregelen betreft de terugbetaling door het RIZIV van consultaties bij psychologen.

De concrete voorwaarden voor deze terugbetaling zijn nog niet gecommuniceerd. Mede daarom is het nog gissen naar de concrete gevolgen van deze maatregel voor het beroep.

Dit is de informatie die momenteel gecommuniceerd is door minister Maggie De Block:

”De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid blijft de komende maanden en jaren inzetten op de versterking van de geestelijke gezondheidszorg.

Mensen met matige psychische problemen zullen binnenkort kunnen rekenen op een terugbetaling van een kortdurende behandeling bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog binnen een interdisciplinair kader. De regering trekt hiervoor 22,5 miljoen euro uit.

De terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg zal waarschijnlijk eind 2018 kunnen ingaan.

Maggie De Block: ‘Door te voorzien in de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg zullen mensen die nu soms verschillende jaren moeten wacht op hulp, sneller een behandeling krijgen. We maken psychologische hulp dus toegankelijker en op die manier kunnen we vermijden dat bepaalde problemen escaleren.’”

De psychologencommissie wenst u te informeren over deze belangrijke evolutie, en dit op de meest onpartijdige manier.

Wanneer de commissie meer concrete informatie ontvangt, zal deze gepubliceerd worden op deze pagina.

Zoals u weet vervult de Commissie een missie van publieke orde, dit wil zeggen van algemeen belang: de bescherming van de cliënten/patiënten van psychologen. Bijgevolg is ze niet bevoegd om de belangen van de psychologen te verdedigen. Psychologen die in debat wensen te gaan over dit onderwerp, raden wij daarom aan om rechtstreeks contact op te nemen met hun beroepsvereniging of -federatie.

 

Terugbetaling van psychologische en psychotherapeutische diensten in Vlaanderen

De terugbetaling van psychologische begeleiding en psychotherapie valt niet onder de verplichte verzekering. Gaat u langs bij een ambulante zelfstandige psychologenpraktijk? Dan betalen een aantal ziekenfondsen wel een deel terug vanuit hun aanvullende verzekering voor specifieke doelgroepen. Er bestaat echter een grote verscheidenheid in terugbetalingsvoorwaarden overheen de verschillende mutualiteiten.

Steeds meer ziekenfondsen baseren zich op de wettelijke erkenning als psycholoog als voorwaarde om terugbetaling te verkrijgen. Maar opgelet, niet alle ziekenfondsen hanteren dit principe! Wij raden je aan om je hierover grondig te informeren.

Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een analyse van de bestaande verschillen overheen de Vlaamse ziekenfondsen. Hierbij werd gekeken naar:

  • De doelgroep voor wie terugbetaling bedoeld is,
  • Het type psychologische begeleiding  of psychotherapie,
  • Het terugbetaalde bedrag per sessie,
  • Het aantal sessies,
  • De criteria waaraan een psycholoog of psychotherapeut moet beantwoorden.

Bekijk de overzichtstabel voor terugbetaling van psychologische begeleiding en psychotherapie.

@2016 Vlaams Patiëntenplatform

Op de website van het Vlaams Patiëntenplatform vindt u de terugbetalingsinformatie ook opgesplitst per ziekenfonds terug.

 
Deel dit bericht