Waarom een erkend psycholoog?

Een erkenning als psycholoog boezemt vertrouwen in omwille van drie redenen.

De relatie tussen een psycholoog en zijn cliënt is gebaseerd op vertrouwen. Het speelt immers een belangrijke rol in het behalen van succesvolle resultaten.  De erkenning als psycholoog komt dit vertrouwen ten goede en dit op drie manieren.

1. Onderscheidend kwaliteitslabel

De erkenning beschermt de kwaliteit van de diensten van erkende psychologen beter. Via zijn erkenning maakt de psycholoog aan zijn cliënten of patiënten duidelijk dat hij grondig is opgeleid en nieuwe ontwikkelingen in zijn vak op de voet volgt.

2. Meer houvast dankzij de deontologische beroepscode

De deontologische code waaraan een erkenning gekoppeld is, omschrijft de professionele plichten van psychologen. Zo biedt zij hen handvaten bij het correct uitoefenen van hun beroep. Een erkend psycholoog verbindt er zich toe zijn plichten zo goed mogelijk na te leven.

3. Meer bescherming door het tuchtrecht

De deontologische code is verder verbonden met een tuchtrecht, gericht op het belang van de beroepsgroep en dat van de bredere gemeenschap. Een Tuchtraad gaat na of de deontologische plichten uit de code voldoende nageleefd worden. Wanneer een psycholoog even het spoor bijster is, treedt dit tuchtorgaan corrigerend op. Dankzij de uitspraken of adviezen van deze instantie, wordt de discipline niet in diskrediet gebracht. Bovendien krijgt zo de hele beroepsgroep de kans om het ethisch handelen waar nodig aan te scherpen.

>> Klik hier voor onze folder voor cliënten van psychologen werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg

>> Klik voor meer informatie over de wettelijke titelbescherming

 
Deel dit bericht