Kennisclip met betrekking tot de kwaliteitswet.

De Psychologencommissie heeft het genoegen om u een kennisclip te mogen bezorgen met betrekking tot de Kwaliteitswet.

De Psychologencommissie heeft het genoegen om u een kennisclip te mogen bezorgen met betrekking tot de Kwaliteitswet.

In deze kennisclip gaan wij dieper in op de Kwaliteitswet, met name behandelen wij de doelstellingen, het toepassingsgebied en de eigenlijke inhoud van de Kwaliteitswet – en dit zoveel als mogelijk rekening houdend met de specificiteit van de geestelijke gezondheidszorg. Wij zoomen verder kort in op de historiek, de verhouding van de Kwaliteitswet ten aanzien van andere regelgeving – zoals uw deontologische code – en het delen van informatie. Tot slot lichten wij kort toe wat onze kritiekpunten zijn ten aanzien van de Kwaliteitswet, die werden bezorgd door middel van een advies aan de minister van Volksgezondheid.

Klik hier om deze kennisclip te bekijken.


 
Share this page