Deontologische code

Voor wie is de deontologische code?

Alle psychologen ingeschreven op de lijst, ongeacht hun statuut, sector of arbeidsreglement, zijn juridisch gebonden aan een deontologische beroepscode. Deze code schetst de voornaamste gedragsregels die psychologen moeten respecteren. Zo biedt zij hen een leidraad voor een ethisch correcte beroepspraktijk.

Wat is de bedoeling van de deontologische code?

  1. De bescherming van het brede publiek: dankzij de gedragsregels zijn cliënten van psychologen beter beschermd voor handelingen die niet thuishoren binnen een psycholoog-cliëntrelatie.
  2. De professionalisering van het beroep van psycholoog: de deontologie van een psycholoog vormt het waarden- en normenstelsel van zijn beroepsmatig handelen. Door de kwaliteit van zijn diensten te waarborgen draagt de code bij tot de waardigheid en de integriteit van het beroep van psycholoog. Lees alle voordelen voor het beroep van psycholoog.

Klik op onderstaande blauwe knoppen voor meer informatie.