Is mijn psycholoog ingeschreven op de lijst?

In België is de titel van psycholoog bij wet beschermd. Alleen psychologen ingeschreven op de lijst mogen de titel gebruiken. Met onze zoekmachine kunt u een psycholoog zoeken op basis van zijn of haar praktijkadres (postcode), talen van de praktijk, beschikbaarheid voor teleconsultatie, naam of registratienummer. Klik hiervoor op Uitgebreid zoeken.

Waarom zich inschrijven?

    De inschrijving:
  • is wettelijk verplicht ingeval u de titel van psycholoog wenst te dragen,
  • beschermt uw cliënten/patiënten en boezemt bij hen vertrouwen in,
  • kan een voorwaarde voor btw-vrijstelling zijn ingeval u zelfstandige bent,
  • draagt bij tot de professionalisering van onze discipline,
  • zal u doen verschijnen op de officiële lijst van de psychologen in België.
Schrijf in op de lijst

Communicatie m.b.t. de vaccinatie / verplichting tot vaccinatie in de zorg

De Psychologencommissie ontving de afgelopen weken steeds meer vragen en klachten met betrekking tot het vaccinatiebeleid in België, en dit des te meer sinds bekend werd dat vaccinatie in de zorg normaliter verplicht wordt vanaf 1 januari 2022. De Psychologencommissie wenst u hierover in samenspraak met de beroepsverenigingen zo goed mogelijk te informeren.

Standpunt conventie terugbetaling

Standpunt m.bt. de Overeenkomst tussen het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het netwerk geestelijke gezondheid XXX betreffende de financiering van de psychologische functies in de eerstelijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden