Voor de client

De Psychologencommissie draagt bij tot de bescherming van patiënten/cliënten van  psychologen via een verplichte inschrijving op de lijst van de Psychologencommissie en een deontologische code met gedragsregels. U kunt zich tot onze instantie richten bij meningsverschillen tussen u en uw psycholoog waar jullie zelf niet uitgeraken. Via onze zoekfunctie kunt u nagaan of een persoon wel degelijk ingeschreven is op de lijst van de Psychologencommissie en dus de deontologische code voor psychologen onderschrijft. 


Waarom een psycholoog ingeschreven op de lijst?
Een geschil met uw psycholoog?