Ethisch verantwoordelijkheid voor mijn medewerkers niet-psychologen

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 28/01/2019.

In hoeverre draag ik, als psycholoog, de verantwoordelijkheid voor het ethisch handelen van mijn medewerkers niet-psychologen (art.26)?

Artikel 26 van de deontologische code valt onder het ethisch principe van de verantwoordelijkheid van de psycholoog en luidt als volgt: "De psycholoog eist van zijn medewerkers niet-psychologen de naleving van deze deontologische regels in de taken die ze uitvoeren. Hij neemt de verantwoordelijkheid op voor hun eventuele niet-naleving."

Als psycholoog komt u op de werkvloer in aanraking met verschillende soorten medewerkers waaronder werknemers, contractuele partners of vrijwilligers. Met verantwoordelijkheid duidt men echter vooral op de proactieve inspanningen die u moet leveren opdat uw medewerkers ethisch verantwoord zouden handelen en opdat de risico's eigen aan het werk beperkt zijn. Wanneer u bijvoorbeeld aan het hoofd van een groep vrijwilligers staat, dan geeft u hen best een degelijke vorming vooraleer ze van start gaan. Tijdens hun opdracht biedt u hen idealiter supervisie en stuurt u hen tijdig bij. Wanneer er zich dan toch problemen voordoen, dan is het belangrijk dat u deze meldt en een gepaste actie onderneemt. Dit is ook wat bedoelt wordt met "Hij neemt de verantwoordelijkheid voor hun eventuele niet-naleving."


 
Deel deze pagina