General Data Protection Regulation - een stappenplan voor psychologen

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 14/08/2019.

De General Data Protection Regulation (GDPR) is een Europese verordening die de privacywetgeving binnen de Europese Unie uniformeert. Deze regelgeving zet de spelregels uit voor het omgaan met persoonsgegevens en is vanaf 25 mei 2018 van toepassing op alle persoonsverwerkingen binnen de Europese Unie. Omdat zowel in de gezondheidszorg, de schoolsector, het bedrijfsleven als in de onderzoekswereld persoonsgegevens worden verwerkt, is deze verordening belangrijk voor alle psychologen.

In het Nederlands wordt ‘GDPR’ vertaald als ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). In deze brochure wordt enkel ‘GDPR’ gebruikt.


Over de GDPR is al heel wat inkt gevloeid. Toch hoeft de implementatie niet noodzakelijk zo moeilijk te zijn als men soms wil doen geloven, al vraagt ze wel wat tijd. Om psychologen op weg te helpen in de implementatie van de GDPR heeft de Psychologencommissie deze brochure uitgewerkt op basis van een uitgewerkt stappenplan ontwikkeld door UNIZO.

Met deze eerste nieuwsbrief stellen wij u de volgende publicaties ter beschikking om te downloaden op uw online profiel: de inleiding, de inleidende begrippen, de eerste 4 stappen en de verschillende Excel-templates. De volgende stappen zullen u in een toekomstige nieuwsbrief worden toegestuurd.

Hoe de publicaties bereiken ? Log in op uw online profiel en download de publicaties.

Inloggen op mijn online profiel

Hoe de publicaties bereiken die alleen bestemd zijn voor psychologen?

Om psychologen alle informatie over hun beroep te kunnen blijven bieden en er tegelijkertijd voor te zorgen dat deze alleen voor hen toegankelijk is, hebben we een nieuw systeem ingevoerd voor het lezen van een aantal van onze publicaties.

Om deze publicaties te bereiken, met name die betreffende de jurisprudentie of de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), moet u inloggen op uw online profiel.

Meer informatie, klik hier


 
Deel deze pagina