Abe GELDHOF

  • Gent, 9000,
Compsy

Abe GELDHOF

Inschrijvingsnummer: 841110678

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2024 - 31/12/2024

09/10/2023 - 31/12/2023

07/02/2022 - 31/12/2022

01/01/2021 - 31/12/2021

01/01/2020 - 31/12/2020

20/06/2019 - 31/12/2019

01/01/2018 - 31/12/2018

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015

01/01/2014 - 31/12/2014

01/01/2013 - 31/12/2013

01/01/2012 - 31/12/2012

01/01/2011 - 31/12/2011