Doelpublieken

  • Volwassenen

Compsy

Vanessa GOODMAN

Inschrijvingsnummer: 682111502

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2024 - 31/12/2024

01/01/2023 - 31/12/2023

01/01/2022 - 31/12/2022

01/01/2021 - 31/12/2021

01/01/2020 - 31/12/2020

13/02/2019 - 31/12/2019

01/01/2013 - 31/12/2013

01/01/2012 - 31/12/2012