Ines VAN PRAET

  • Nieuwrode, 3221, België
Compsy

Ines VAN PRAET

Inschrijvingsnummer: 812112117

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2024 - 31/12/2024

01/01/2023 - 31/12/2023

24/06/2019 - 31/12/2019

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2015 - 31/12/2015

01/01/2014 - 31/12/2014

01/01/2013 - 31/12/2013