Kathy TEUGELS

  • Antwerpen , 2020, België
Compsy

Kathy TEUGELS

Inschrijvingsnummer: 882113649

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2024 - 31/12/2024

13/02/2023 - 31/12/2023

14/02/2022 - 31/12/2022

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015