Laura PERICHON

Compsy

Laura PERICHON

Inschrijvingsnummer: 802213918

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2024 - 31/12/2024

16/01/2023 - 31/12/2023

12/01/2022 - 31/12/2022

01/01/2021 - 31/12/2021

21/04/2020 - 31/12/2020

08/05/2019 - 31/12/2019

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015