Camille DE SCHAEPMEESTER

  • Palinghuizen 145, Gent, 9000, België
  • Jacob Van Maerlantstraat 15, Brugge, 8000, België
Compsy

Camille DE SCHAEPMEESTER

Inschrijvingsnummer: 902114971

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

08/01/2021 - 31/12/2021

12/01/2020 - 31/12/2020

01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2018 - 31/12/2018

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015