Ersin Ersin SENKOS

  • Bruxelles, 1020, België
Compsy

Ersin SENKOS

Inschrijvingsnummer: 851223190

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

11/02/2023 - 31/12/2023

13/06/2022 - 31/12/2022

07/01/2021 - 31/12/2021

01/01/2020 - 31/12/2020

04/03/2019 - 31/12/2019