Silke POELMAN

  • Kalken, 9270, België
Compsy

Silke POELMAN

Inschrijvingsnummer: 942123937

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2024 - 31/12/2024

01/01/2023 - 31/12/2023

13/01/2022 - 31/12/2022

01/01/2021 - 31/12/2021

01/01/2020 - 31/12/2020

11/07/2019 - 31/12/2019