Charlotte MASURE

  • Kain (Tournai), 7540, België
Compsy

Charlotte MASURE

Inschrijvingsnummer: 952224807

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2024 - 31/12/2024

02/01/2023 - 31/12/2023

09/01/2022 - 31/12/2022

01/01/2021 - 31/12/2021

07/01/2020 - 31/12/2020

08/10/2019 - 31/12/2019