Felipe FERNANDES PATURY

  • bruxelles, 1000, België
Compsy

Felipe FERNANDES PATURY

Inschrijvingsnummer: 911224892

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2024 - 31/12/2024

25/01/2023 - 31/12/2023

14/01/2022 - 31/12/2022

01/01/2021 - 31/12/2021

01/01/2020 - 31/12/2020

23/10/2019 - 31/12/2019