Fleur VERFAILLIE

  • Pittem, 8740, België
Compsy

Fleur VERFAILLIE

Inschrijvingsnummer: 952125876

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2024 - 31/12/2024

05/01/2023 - 31/12/2023

02/02/2022 - 31/12/2022

11/01/2021 - 31/12/2021

23/02/2020 - 31/12/2020