Alison Cigna CIGNA

Compsy

Alison CIGNA

Inschrijvingsnummer: 922226395

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2024 - 31/12/2024

06/02/2023 - 31/12/2023

25/01/2022 - 31/12/2022

21/09/2021 - 31/12/2021

18/05/2020 - 31/12/2020