Lotta DE COSTER

  • Avenue de la Chasse, 172, Bruxelles, België
  • Avenue Eugène Demolder, 133, 1030, België
    Beschikbaar voor teleconsultatie

Doelpublieken

  • Jongeren
  • Volwassenen
  • Kinderen

Compsy

Lotta DE COSTER

Inschrijvingsnummer: 742226750

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2024 - 31/12/2024

01/01/2023 - 31/12/2023

16/02/2022 - 31/12/2022

01/01/2021 - 31/12/2021

13/07/2020 - 31/12/2020