Nora VAN DEN BOSSCHE

  • Molenbaan 45 , Peizegem, 1785, België
Compsy

Nora VAN DEN BOSSCHE

Inschrijvingsnummer: 972127663

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2024 - 31/12/2024

09/01/2023 - 31/12/2023

01/01/2022 - 31/12/2022

01/01/2021 - 31/12/2021

21/10/2020 - 31/12/2020