Lisley UWICYEZA

  • Lembeek, 1502, België
Compsy

Lisley UWICYEZA

Inschrijvingsnummer: 882130983

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

07/07/2021 - 31/12/2021