Lizan De Graeve DE GRAEVE

  • Heusden-Destelbergen, 9070, België
Compsy

Lizan DE GRAEVE

Inschrijvingsnummer: 922131878

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2024 - 31/12/2024

02/01/2023 - 31/12/2023

01/01/2022 - 31/12/2022

21/09/2021 - 31/12/2021