Guillaume BORREMANS

Compsy

Guillaume BORREMANS

Inschrijvingsnummer: 941135057

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

23/03/2023 - 31/12/2023

09/08/2022 - 31/12/2022