Annelies DONCKERS

  • Berchem, 2600, België
Compsy

Annelies DONCKERS

Inschrijvingsnummer: 852135605

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2024 - 31/12/2024

01/01/2023 - 31/12/2023

23/09/2022 - 31/12/2022