Roxanne VERRELST

  • Turnhout, 2300, België
Compsy

Roxanne VERRELST

Inschrijvingsnummer: 982135920

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2024 - 31/12/2024

04/01/2023 - 31/12/2023

11/10/2022 - 31/12/2022