Jessica BERTELS

Compsy

Jessica BERTELS

Inschrijvingsnummer: 842108079

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2024 - 31/12/2024

01/02/2023 - 31/12/2023

16/02/2022 - 31/12/2022

01/01/2021 - 31/12/2021

05/01/2020 - 31/12/2020

01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2010 - 31/12/2010

01/01/2009 - 31/12/2009