Psychologie, droit & éthique - Verzameling van juridische en normatieve teksten

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 14/08/2019.

In uw persoonlijk profiel vindt u een elektronische versie in het Frans van het boek Psychologie, droit & éthique, uitgegeven door Anthémis.

Het boek
Deze verzameling juridische en normatieve teksten is de derde editie van een boek dat eerder werd gepubliceerd onder de titel "Droit et Psychologie" (2015, 2017). Het boek is bijgewerkt en verrijkt. Er zijn namelijk nieuwe wetteksten toegevoegd, bijvoorbeeld de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) of de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 betreffende ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Ook werden nieuwe bronnen gemobiliseerd. Zo bevat het boek nu besluiten van de disciplinaire organen van de Psychologencommissie, die reeds in een brochure zijn gepubliceerd. Het bevat ook adviezen van de Federale Raad voor Geestelijke Gezondheidsberoepen en de Commissie Ethiek van de Jeugdzorg. Deze teksten vormen een aanvulling op een selectie van documenten van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, de Federale Commissie “Rechten van de Patiënt” en de Nationale Raad van de Orde der Artsen.

De digitale versie van het boek is "klikbaar". U kunt dus met de muis op elk van de tekstkoppen in de inhoudsopgave van het boek klikken om automatisch naar de tekst in kwestie te worden geleid.
Helaas zijn de laatste wetsteksten niet opgenomen in deze editie. Het gaat onder meer om wijzigingen aan artikel 68/1 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de beroepen in de gezondheidszorg en het koninklijk besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen.

De Nederlandse versie van het boek
Een Nederlandse versie wordt momenteel voorbereid. Deze zal ook bijgewerkt zijn. Deze zal ook nieuwe bronnen bevatten, specifiek voor Vlaanderen. Een nieuwe selectie van de genomen beslissingen van de disciplinaire organen van de Psychologencommissie.

De "papieren" versie van het boek
Net als in de vorige edities kan het boek in "papieren" versie besteld worden bij Anthémis, op het volgende adres: http://www.anthemis.be/index.php/psychologie-droit-et-deontologie-edition-2019.html

De deelname en ondersteuning van de Psychologencommissie 
De Psychologencommissie heeft dit collectieproject ondersteund. In het bijzonder heeft zij besloten om een digitale versie aan te bieden aan alle personen, die zich bij haar hebben geregistreerd. De Commissie vindt het belangrijk dat elke psycholoog gemakkelijk toegang heeft tot de Code of Ethics, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 2 april 2014, maar ook tot de belangrijkste bronnen, die zijn werkterrein in juridische en ethische termen definiëren. Dit aanbod aan de hele gemeenschap van psychologen maakt het ook mogelijk om de prijs van het boek per eenheid drastisch te verlagen.
De Psychologencommissie was ook betrokken bij de voorbereiding van deze collectie, meer bepaald de studiedienst ervan. Deze laatste nam deel aan de selectie van bronnen en teksten, alsook aan de coördinatie van het boek als geheel. De andere taken werden op vrijwillige basis uitgevoerd door partners buiten de Commissie, zowel psychologen als juristen en psychologen: actualisering van wetteksten, controle van bronnen en amendementen, opmaak van documenten, enz. Dit werk is grotendeels gebaseerd op de tweede editie van het boek.

Inloggen op mijn online profiel

Hoe de publicaties bereiken die alleen bestemd zijn voor psychologen?

Om psychologen alle informatie over hun beroep te kunnen blijven bieden en er tegelijkertijd voor te zorgen dat deze alleen voor hen toegankelijk is, hebben we een nieuw systeem ingevoerd voor het lezen van een aantal van onze publicaties.

Om deze publicaties te bereiken, met name die betreffende de jurisprudentie of de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), moet u inloggen op uw online profiel.

Meer informatie, klik hier


 
Deel deze pagina