Wanneer is er sprake van titelmisbruik?

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 5/04/2019.

Algemeen

Iemand misbruikt de titel van "psycholoog" wanneer hij/zij deze titel of aanverwante titels gebruikt zonder:

 • houder te zijn van het vereiste diploma in de psychologie,
 • en te zijn ingeschreven op de lijst van de Psychologencommissie die de officiële lijst van psychologen in België bijhoudt.

Ook houders van een masterdiploma in de psychologie die niet ingeschreven zijn op de lijst en zichzelf toch psycholoog noemen, maken zich schuldig aan titelmisbruik.

 

De volledige criteria van titelmisbruik

Titelmisbruik kan opgedeeld worden in vier criteria: wie, wat, waar en wanneer.

WIE?

Een persoon, ongeacht of hij over een masterdiploma in de psychologie beschikt, is niet ingeschreven op de lijst van de Psychologencommissie.

WAT?

En maakt gebruik van of laat naar zichzelf verwijzen met één van volgende titels of informatie:

 • de titel van "psycholoog"
 • gelijkaardige titels:
  • samengestelde titels waarin de term "psycholoog" voorkomt, zoals klinisch psycholoog, neuropsycholoog, arbeidspsycholoog, studentenpsycholoog, enz.
  • vertalingen van de titel van "psycholoog" en van samengestelde titels, zoals psychologist, psychologue,  clinical psychologist, enz.
 • een ongeldig of vervallen inschrijvingsnummer, of een nummer dat de indruk wekt een inschrijvingsnummer te zijn.

WAAR?

Op alle mogelijke geprinte of elektronische dragers. Enkele vaak voorkomende voorbeelden:

 • in een rapport of verslag,
 • op een naamplaatje, bv. aan de gevel of deur,
 • op een eigen of andere website, met inbegrip van URLas, zoekfuncties en LinkedIn,
 • in de functienaam,
 • in het eigen e-mailadres of in de e-mailhandtekening,
 • op een visitekaartje,
 • in de media (geschreven pers en omroep),
 • in brochures of artikels.

WANNEER?

De inschrijving als psycholoog dient per kalenderjaar hernieuwd te worden. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Iemand maakt dus ook ongeoorloofd gebruik van de titel als hij zijn inschrijving niet tijdig hernieuwt en de titel toch blijft gebruiken.


 
Deel deze pagina