Nieuwe wetgeving klinische psychologie en psychotherapie

  

Informatie aangepast op 7 april 2017

Nieuwe wet van kracht, erkenningsprocedure nog niet operationeel 

De Wet van 10 juli 2016 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen (BS 20-05-2014) is sinds 1 september 2016 van kracht. Ze regelt onder andere de uitoefening van de klinische psychologie en de psychotherapie en de erkenning van de klinisch psycholoog als gezondheidszorgberoep. 

 
 
Nog heel wat aspecten van het nieuwe wettelijke kader wachten op verduidelijking. Hierdoor is het op dit moment nog niet mogelijk om:
  • Een erkenningsaanvraag als klinisch psycholoog in te dienen,
  • Een toestemming aan te vragen tot het beoefenen van de psychotherapie,
  • In detail na te gaan of u in aanmerking komt voor een erkenning/toestemming.

Vooraleer dit kan gebeuren, zijn de volgende stappen nodig:

Meer info over deze nieuwe wetgeving 

De Psychologencommissie is niet bevoegd voor de erkenning als klinisch psycholoog. Wij staan in voor de erkenning van de algemene titel van 'psycholoog' en voor de deontologische code van alle psychologen. 

Daarom verwijzen wij u door naar een webpagina van de FOD Volksgezondheid waar u betrouwbare antwoorden kan vinden op algemene vragen over de geestelijke gezondheidszorgberoepen.

Zodra de nieuwe erkenningsinstanties er zijn, zullen hun medewerkers u ook kunnen vertellen of u in aanmerking komt voor een erkenning/toelating. Wij brengen u op de hoogte van zodra dit het geval is.

Moeten klinisch 'psychologen' nog een inschrijving op de lijst van de Psychologencommissie aanvragen?

Klinisch psychologen moeten op dit moment nog steeds de inschrijving op de lijst van de Psychologencommissie aanvragen om de titel van psycholoog te mogen gebruiken. Zij zijn via deze inschrijving gebonden aan de deontologische code.

De wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen staat immers los van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog. Deze oudere wettekst geldt voor alle psychologen, ongeacht hun sector of statuut. Dus ook voor klinisch psychologen. Het betreft echter alleen een titelbescherming en niet een bescherming van de uitoefening van het beroep. Het is wel deze inschrijving op de lijst van de Psychologencommissie die gekoppeld is aan het respect voor de bij Koninklijk besluit bepaalde deontologische code.

Het is mogelijk dat een toekomstige wetswijziging de link tussen de klinisch psychologen en de deontologische code op een andere manier garandeert. Niettemin, op dit moment is de inschrijving als psycholoog nog steeds wettelijk voorgeschreven.

Via een evolutie van de Psychologencommissie tot een Orde van Psychologen kunnen we er overigens voor blijven zorgen dat psychologen bevoegd blijven over hun eigen deontologie.

Andere informatie die u kan interesseren

 
Deel dit bericht