De Psychologencommissie in enkele woorden

De Psychologencommissie is een publieke instantie die bevoegd is voor de titel en de deontologie van alle psychologen, ongeacht hun werkplaats of statuut. Onze missie bestaat uit de bescherming van patiënten/cliënten van (erkende) psychologen. Dit brengen we in de praktijk via een verplichte titelerkenning, een deontologische code en een klachtenbehandelingsprocedure. Door zich in te schrijven op onze officiële lijst van erkende psychologen engageren psychologen zich tot het naleven van de officiële deontologische code.Op dit moment telt ons land bijna 12 000 erkende psychologen.

Folder voor cliënten van psychologen

Deze folder is bestemd voor cliënten of patiënten van psychologen die werken binnen de (geestelijke) gezondheidszorg. De folder legt uit waarom het belangrijk is om een beroep te doen op een erkend psycholoog, ingeschreven bij de Psychologencommissie. 

Is mijn psycholoog erkend?

In België is de titel van psycholoog bij wet beschermd. Alleen erkende psychologen mogen de titel gebruiken. Via deze zoekfunctie kunt u zoeken in de officiële lijst van erkende psychologen.

Nog niet erkend?

  • Het is wettelijk verplicht voor psychologen,
  • Zonder erkenning mag u niet als psycholoog werken,
  • De erkenning is een herkenbaar kwaliteitslabel,
  • De erkenning benadrukt uw ethisch engagement,
  • De erkenning is een voorwaarde voor Btw-vrijstelling.
 
Deel dit bericht