Hernieuwingsperiode is begonnen

Het eindejaar is traditioneel een feestperiode met vrienden en familie, maar voor de psychologen is het ook de periode waarin ze hun erkenning bij de Psychologencommissie dienen te hernieuwen. Vanaf 1 december kunt u uw erkenning op drie manieren hernieuwen: op onze website, via de link in de uitnodigingsmail of door de erkenningsbijdrage over te schrijven. In de komende dagen ontvangt u een uitnodigingsbrief met alle gegevens voor de hernieuwing, alsook uitleg over onze plannen en realisaties.

‘Samen psycholoog zijn’

Zo luidt de titel van ons jaarverslag voor 2016. Want ondanks de grote diversiteit binnen onze beroepsgroep, die zich vertaalt naar verschillende visies, hebben psychologen ook een gemeenschappelijke identiteit. Deze identiteit kenmerkt zich door verantwoordelijkheidsgevoel en autonomie. Via onze evolutie naar een Orde willen we deze autonomie en verantwoordelijkheidszin nog beter gaan omkaderen. Een Orde zal het ook mogelijk maken om de zetelende commissieleden, de afgevaardigden die zetelen in onze plenaire vergadering, rechtstreeks te laten verkiezen onder álle erkende psychologen. 

Is mijn psycholoog erkend?

In België is de titel van psycholoog bij wet beschermd. Alleen erkende psychologen mogen de titel gebruiken. Via deze zoekfunctie kunt u zoeken in de officiële lijst van erkende psychologen.

Nog niet erkend?

  • Het is wettelijk verplicht voor psychologen,
  • Zonder erkenning mag u niet als psycholoog werken,
  • De erkenning is een herkenbaar kwaliteitslabel,
  • De erkenning benadrukt uw ethisch engagement,
  • De erkenning is een voorwaarde voor Btw-vrijstelling.