‘Samen psycholoog zijn’

Zo luidt de titel van ons jaarverslag voor 2016. Want ondanks de grote diversiteit binnen onze beroepsgroep, die zich vertaalt naar verschillende visies, hebben psychologen ook een gemeenschappelijke identiteit. Deze identiteit kenmerkt zich door verantwoordelijkheidsgevoel en autonomie. Via onze evolutie naar een Orde willen we deze autonomie en verantwoordelijkheidszin nog beter gaan omkaderen. Een Orde zal het ook mogelijk maken om de zetelende commissieleden, de afgevaardigden die zetelen in onze plenaire vergadering, rechtstreeks te laten verkiezen onder álle erkende psychologen. 

De Psychologencommissie in enkele woorden

De Psychologencommissie is een publieke instantie die bevoegd is voor de titel en de deontologie van alle psychologen, ongeacht hun werkplaats of statuut. Onze missie bestaat uit de bescherming van patiënten/cliënten van (erkende) psychologen. Dit brengen we in de praktijk via een verplichte titelerkenning, een deontologische code en een klachtenbehandelingsprocedure. Door zich in te schrijven op onze officiële lijst van erkende psychologen engageren psychologen zich tot het naleven van de officiële deontologische code.Op dit moment telt ons land bijna 12 000 erkende psychologen.

Is mijn psycholoog erkend?

In België is de titel van psycholoog bij wet beschermd. Alleen erkende psychologen mogen de titel gebruiken. Via deze zoekfunctie kunt u zoeken in de officiële lijst van erkende psychologen.

Nog niet erkend?

  • Het is wettelijk verplicht voor psychologen,
  • Zonder erkenning mag u niet als psycholoog werken,
  • De erkenning is een herkenbaar kwaliteitslabel,
  • De erkenning benadrukt uw ethisch engagement,
  • De erkenning is een voorwaarde voor Btw-vrijstelling.