Jaarverslag 2022

De Psychologencommissie, deontologische ondersteuning ten behoeve van de patiënt/cliënt

In ons jaarverslag geven we een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen van de Psychologencommissie in 2022 op het vlak van de inschrijving op de lijst, communicatie, het werk van de tuchtorganen, …

In dit verslag schetsen we ook onze ambities en plannen voor de toekomst en gaan we in alle openheid in op onze werking.

Bekijk het volledig jaarverslag 2022


 
Deel deze pagina